تاریخچه والیبال

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۳۴ ب.ظ

آموزش تکنیک ساعد

از این تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که از سرعت بسیار بالایی برخور دارند (مانند توپهای اسپک و سرویس های سنگین) و یا پاس دادن توپهایی که از محدوده شکم و کمر پایین تر هستند استفاده میشود. دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی با تمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالا برد.

http://danesh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/e/e1/v1.jpg

آموزش مراحل اجرا                  

همانطور که قبلا عنوان شد برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنیم یاد آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد و ساعد دفاعی است . آموزش های زیر اجرای پاس ساعد میباشد.

       برای گارد ساعد اگر از قسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید.

        فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

        زانوها خم به اندازه ای که زاویه بین ران و ساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد.

        یکی از پاها به دلخواه اندکی جلوتر قرار میگیرد .

نکته بسیارمهم : در حین آموزش فرقی ندارد نوآموز کدام پای خود راجلوتر قرار میدهد اما پس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تا با توجه به مناطق مختلف شش گانه زمین پای درست را جلوتر قرار دهد.

       ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

       دستها داخل یکدیگر قرار میگیرد.

       مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تا عضلات تا کننده کف دست نمایان شود.

        در ناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

        تا جای ممکن شانه ها به سمت بالا و جلو آورده میشود تا فاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

       درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

        نگاه به سمت جلو قرار میگیرد.

    حرکت دست ها از نزدیک کمر شروع شده و به سمت بالا می آید و در ناحیه جلوی کمر و شکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

        هنگام اجرای این تکنیک با توجه به فاصله هدف تا بازیکن میتوان مفاصل مناسب را بکار گرفت .

عوامل مهم در این نوع پاس:

برای اجرای یک پاس ساعد موفق عوامل متعددی دخیل هستند که میتوان به برخی اشاره نمود:

 اجرای صحیح و سریع گامهای جابجایی: برای رسیدن به پشت توپ (یا در مسیر آن قرار گرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد. اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی و ملی نیز از اجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان و در نتیجه تیمهای ما در دریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند. این نکته  برای افرادی که نقش لیبرو دارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد.

 

اتخاذ یک گارد مناسب برای دریافت توپ :

برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت، ارتفاع و چرخش توپ دقت نمود.

کنترل توپ :

برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.

 ارسال درست :

یک ارسال درست عبارت است از رعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب، سرعت مناسب و جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد.

 بکارگیری صحیح اهرمهای بدن و عضلات درگیر در این تکنیک (باتوجه به فاصله هدف تا بازیکن)

مراحل اجرای پاس ساعد

مرحله دریافت :

دراین مرحله باید

       با استفاده از گام مناسب خود را در مسیر توپ قرار داد.

        با توجه به ارتفاع توپ یکی از گارد های ساعد را انتخاب نمود.

       با دقت مسیر توپ را تا رسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود.

        به توپ اجازه داده شود تا به بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد (درناحیه جلوی شکم).

        اهرم ها و مفاصل را برای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:

        چرخش بدن از ناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشد).

        با استفاده از حرکت دست توپ را به سمت هدف ارسال نمود.

        باز شدن اهرمهای بدن و حرکت به سمت جلو و انتقال وزن بدن بر روی پای جلو.

       آمادگی برای ادامه بازی

نکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد در ناحیه مچ دست و کمی بالاتر از محل نصب ساعت بر روی دست میباشد.

منبعنوشته شده توسط saeed barzigar
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

آموزش تکنیک ساعد

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۳۴ ب.ظ

از این تکنیک غالبا جهت دریافت توپهایی که از سرعت بسیار بالایی برخور دارند (مانند توپهای اسپک و سرویس های سنگین) و یا پاس دادن توپهایی که از محدوده شکم و کمر پایین تر هستند استفاده میشود. دقت این نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندکی کمتر است ولی با تمرین های اصولی میتوان دقت آنرا بسیار بالا برد.

http://danesh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/e/e1/v1.jpg

آموزش مراحل اجرا                  

همانطور که قبلا عنوان شد برای آموزش تکنیکهای والیبال گارد متوسط را انتخاب میکنیم یاد آوری این نکته ضروری است که تفاوت های عمده ای بین پاس ساعد و ساعد دفاعی است . آموزش های زیر اجرای پاس ساعد میباشد.

       برای گارد ساعد اگر از قسمت پایین شروع کنیم به این نکات خواهیم رسید.

        فاصله پاها کمی بیشتر از عرض شانه ها قرارمیگیرد.

        زانوها خم به اندازه ای که زاویه بین ران و ساق پای جلو تقریبا 90 درجه میباشد.

        یکی از پاها به دلخواه اندکی جلوتر قرار میگیرد .

نکته بسیارمهم : در حین آموزش فرقی ندارد نوآموز کدام پای خود راجلوتر قرار میدهد اما پس ازکسب مهارت کافی بایستی عادت کند تا با توجه به مناطق مختلف شش گانه زمین پای درست را جلوتر قرار دهد.

       ناحیه کمر به سمت عقب کشیده میشود .

       دستها داخل یکدیگر قرار میگیرد.

       مچ دست به سمت پایین شکسته میشود تا عضلات تا کننده کف دست نمایان شود.

        در ناحیه آرنج هیچگونه خمیدگی نبایستی باشد.

        تا جای ممکن شانه ها به سمت بالا و جلو آورده میشود تا فاصله بین آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزدیک تر شود.

       درپشت هیچگونه خمیدگی (حالت قوز) نبایستی باشد .

        نگاه به سمت جلو قرار میگیرد.

    حرکت دست ها از نزدیک کمر شروع شده و به سمت بالا می آید و در ناحیه جلوی کمر و شکم بهترین محل برای ضربه به توپ میباشد.

        هنگام اجرای این تکنیک با توجه به فاصله هدف تا بازیکن میتوان مفاصل مناسب را بکار گرفت .

عوامل مهم در این نوع پاس:

برای اجرای یک پاس ساعد موفق عوامل متعددی دخیل هستند که میتوان به برخی اشاره نمود:

 اجرای صحیح و سریع گامهای جابجایی: برای رسیدن به پشت توپ (یا در مسیر آن قرار گرفتن) این بخش اهمیت خاصی دارد. اغلب بازیکنان حتی درسطوح باشگاهی و ملی نیز از اجرای درست این قسمت عاجزند به همین دلیل بازیکنان و در نتیجه تیمهای ما در دریافت های اول یا دفاع داخل میدان دچار آسیب میباشند. این نکته  برای افرادی که نقش لیبرو دارند اهمیت فوق العاده ویژه ای دارد.

 

اتخاذ یک گارد مناسب برای دریافت توپ :

برای انتخاب گارد خوب بایستی به سرعت، ارتفاع و چرخش توپ دقت نمود.

کنترل توپ :

برای دریافت ساعد دومرحله وجودداردکه درادامه به آن خواهم پرداخت دراین قسمت منظور مرحله دریافت میباشد.

 ارسال درست :

یک ارسال درست عبارت است از رعایت این نکته که توپ با ارتفاع مناسب، سرعت مناسب و جهت مناسب دقیقا به محل هدف برسد.

 بکارگیری صحیح اهرمهای بدن و عضلات درگیر در این تکنیک (باتوجه به فاصله هدف تا بازیکن)

مراحل اجرای پاس ساعد

مرحله دریافت :

دراین مرحله باید

       با استفاده از گام مناسب خود را در مسیر توپ قرار داد.

        با توجه به ارتفاع توپ یکی از گارد های ساعد را انتخاب نمود.

       با دقت مسیر توپ را تا رسیدن به نزدیک بدن کنترل نمود.

        به توپ اجازه داده شود تا به بهترین مکان برای اجرای ضربه برسد (درناحیه جلوی شکم).

        اهرم ها و مفاصل را برای اجرای یک ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:

        چرخش بدن از ناحیه کمر به سمت هدف (سینه به سمت هدف باشد).

        با استفاده از حرکت دست توپ را به سمت هدف ارسال نمود.

        باز شدن اهرمهای بدن و حرکت به سمت جلو و انتقال وزن بدن بر روی پای جلو.

       آمادگی برای ادامه بازی

نکته مهم : بهترین محل برای ضربه به توپ با ساعد در ناحیه مچ دست و کمی بالاتر از محل نصب ساعت بر روی دست میباشد.

منبع

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۰/۲۷
saeed barzigar

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی