تاریخچه والیبال

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۴۲ ب.ظ

دانستنی ها

مراسم قرعه کشی

زننده سرویس در ست اول و ست پنجم مسابقه با قرعه تعیین می شود.

برنده قرعه می تواند یکی از موارد دریافت یا سرویس و زمین را انتخاب کند.اگر برنده قرعه دریافت را انتخاب حق زدن سرویس و زمین به تیم حریف باشد.عموما بهترین انتخاب در مسابقه با «روش رالی » دریافت می باشد.

روش امتیازات گیم ها

سقف امتیاز در گیم های اول تا چهارم عدد25می باشد.درصورت تساوی در عدد 25 برنده گیم ،تیمی است که اختلاف 2امتیاز به27رسیده باشددر صورت تساوی در اعداد بالا نیز تفاوت باید عدد 2 باشدمانند(27-29).

در ست پنجم یعنی گیم نتیجه ،سقف امتیازات 15خواهد بود و چنانچه مساوی باشد تیمی برنده است که با اختلاف 2امتیاز گیم را تمام کند.مانند(15-17). مسابقاتی که بازی ها 2از3انجام            می شود سقف امتیازات در کلیه گیم ها 25است و در ست نتیجه در عدد13 زمین ها تعویض می شود.


http://s3.picofile.com/file/7456601070/375_216.gif

روش امتیاز گیری

امتیازات به صورت رالی «پینگ پنگی»خواهد بود بدینه صورت که هر سرویس که زده شودیک امتیاز را در پی خواهد داشت که می تواند این امتیاز برای زنندهی سرویس یا حریف باشد.چنانچه امتیاز برای حریف باشد سرویس هم به او تعلق می گیرد.

کارت های جریمه

زرد تاخیر-زرد انفرادی-قرمز انفرادی

جریمه زرد تاخیر تیمی است واعتبار آن تا پایان مسابقه باقی خواهد ماند.

کارت زرد انفرادی است و به بازیکن یا مربی و همراهان تیم که از نظر رفتاری و انضباطی مرتکب خطا شده اند تعلق می گیرد و به این دلیل انفرادی است که تمام افراد تیم اگر از همان نوع خطا انجام دهند جداگانه کارت زرد می گیرند و جریمه می شوند.

 

اعمالی که مشمول کارت زرد تاخیر می شوند:

-تاخیر در شروع بازی

-آماده نبودن بازیکن تعویض شونده کنار میز منشی

-درخواست تایم استراحت اضافی

-هر گونه عملی که شروع مجدد بازی را به تاخیر اندازد.

کارت قرمز

کارت اخراج از بازی می باشد.اگر برای یک گیم اخراج شود کارت قرمز توسط داور اول مسابقه به بازیکن خاطی نشان داده می شود. اگر برای تمام مسابقه اخراج شود کارت زرد و قرمز همزمان در یک دست توسط داور اول مسابقه به بازیکن خاطی نشان داده خواهد شد.

بازیکن یا مربی همراه که کارت قرمز به او تعلق گرفته باید نیمکت ذخیره ها را ترک کند و حق نشستن روی نیمکت را ندارد.

یک صندلی  و یا نیمکت جداگانه در نظر گرفته می شود.

اعمالی که مشمول کارت زرد می شوند:

1ـ اعتراض به رأی داوران.

2ـ حرکت ناشایست نسبت به داوران، تماشاگران ، بازیکنان تیم خودی و حریف.

اعمالی که مشمول دریافت کارت قرمز (اخراج) می شوند (اگر شدید باشد بدون در نظر گرفتن ترتیب کارت زرد و قرمز از تمام بازی اخراج می شود.

1ـ توهین ، پرخاشگری و بی حرمتی ( چنان که با ضرب شتم باشد پس از اخراج از کل مسابقه محرومیت های بیشتری که با تصویب کمیته فنی انضباطی خواهد بود اجرا می شود) .

جریمه کارت ها

کارتهای زرد تأخیر و زرد انفرادی با از دست دادن رالی (امتیاز سرویس) جریمه می شود کارت های قرمز اخراج هیچگونه جریمه دیگری برای تیم در نظر گرفته نخواهد شد.

قوانین جدید

1ـ برخورد توپ در هنگام سرویس به تور خطا نخواهد بود (قانون نیز حذف شده است)

2ـ برخورد توپ با هر قسمت بدن در جریان بازی مجاز می باشد ( پا، سر ، دست و ...)

3ـ تمام عرض زمین (9 متر) منطقه سرویس محسوب شده و زننده سرویس مجاز است از هر قسمت آن سرویس را انجام دهد.

4ـ مهلت زدن سرویس 8 ثانیه است که در این مدت سرویس زننده می تواند توپ را نگه دارد و یا دربیل یا روی زمین بچرخاند و در عرض 9 متر حرکت کند.

5ـ قصد به سرویس ممنوع است: بدین صورت که پس از سوت داور اول جهت شروع بازی چنانچه سرویس زننده به غیر از اعمالی که در بند 4 توضیح داده شده است خطا محسوب می شود مثلاً اینکه توپ را بالا اندازد و رها کند یا توپ را بالا انداخته و بگیرد.

6ـ عمل سرویس بایستی با یک دست انجام شود (با پا یا سر و ... خطا خواهد بود)

7ـ عبور توپ در جریان بازی از میله های تور:

اگر در جریان بازی ضربه توپ اول از پشت انتها و  میله عبور کرده و وارد فضای زمین مقابل شود یکی از بازیکنان می تواند توپ را از همان فضای روی تور به زمین حریف ارسال نماید (ضربه سوم)

8ـ مربی می تواند تا کنار خط طولی زمین (منطقه عقب زمین) در هنگام مسابقه و بازی جلو آمده و بازیکنان را راهنمایی نماید.

9ـ چنانچه تیمی از بازیکنان لیبرو (آزاد) استفاده می کند بایستی قبل از شروع مسابقه نام و شماره او را جهت ثبت در برگه ی امتیازات اعلام و شماره ی او را در اولین برگ ارنج که مربوط به ست اول است درج نماید ، در غیر اینصورت حق استفاده از بازیکن لیبرو را ندارد.

لیبرو بازیکن دفاعی آخر

هر تیم مجاز است یک بازیکن آزاد که رنگ لباسش متفاوت با دیگر بازیکنان است بعنوان عضو تیم استفاده نماید.(اختیاری است و تیم می تواند لیبرو نداشته باشد)

قوانین بازی مربوط به لیبرو:

لیبرو در زمان پس از سوت داور که بازی از جریان افتاد می تواند با یکی از بازیکنان منطقه عقب زمین (مناطق1ـ5ـ6) تعویض نماید. این تعویض ها محدودیت ندارد و ثبت هم نمی شود و به طور مداوم می توان تعویض شود.

محدودیت بازیکنان لیبرو:

1ـ حق زدن سرویس را ندارد.

2ـ حق زدن آبشار یا دفاع را ندارد.

3ـ اگر در منطقه حمله(جلو) زمین با پنجه پاس دهد این توپ را که ارتفاع آن بالا تر از تور می باشد نمی توان به صورت آبشار و یا جا انداخت (بایستی ارتفاع توپ از سطح بالای تور کم شود سپس عمل انجام شود ) اگر با ساعد پاس دهد اشکالی ندارد.

4ـ در جریان چرخش تیم لیبرو نمی تواند به مناطق جلو بیاید زمانی که به منطقه 4 رسید باید با همان بازیکنی که تعویض شده عوض شود.

5ـ لیبرو نمی تواند کاپیتان زمین یا تیم باشد.

6ـ مکان تعویض لیبرو منطقه عقب زمین می باشد.

7ـ اگر همزمان با سوت داور و یا بعد از سوت عمل تعویض را انجام دهد با تعویض موافقت نشده و تیم مشمول کارت زرد جریمه تأخیر می شود. بقیه قوانین مانند دفاع ، حمله ، جایگیری ، تماس با تور ، عبور از تور ، تماس توپ ، تعداد بازیکن ، ضربه به توپ ، تایم استراحت ، تعویض های قانونی و استثنایی ، ارتفاع تور ، داوران ، اندازه های زمین به قوت خود باقی است و تغییری نکرده است. نوشته شده توسط saeed barzigar
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم
بایگانی
آخرین نظرات
نویسندگان

دانستنی ها

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۴۲ ب.ظ

مراسم قرعه کشی

زننده سرویس در ست اول و ست پنجم مسابقه با قرعه تعیین می شود.

برنده قرعه می تواند یکی از موارد دریافت یا سرویس و زمین را انتخاب کند.اگر برنده قرعه دریافت را انتخاب حق زدن سرویس و زمین به تیم حریف باشد.عموما بهترین انتخاب در مسابقه با «روش رالی » دریافت می باشد.

روش امتیازات گیم ها

سقف امتیاز در گیم های اول تا چهارم عدد25می باشد.درصورت تساوی در عدد 25 برنده گیم ،تیمی است که اختلاف 2امتیاز به27رسیده باشددر صورت تساوی در اعداد بالا نیز تفاوت باید عدد 2 باشدمانند(27-29).

در ست پنجم یعنی گیم نتیجه ،سقف امتیازات 15خواهد بود و چنانچه مساوی باشد تیمی برنده است که با اختلاف 2امتیاز گیم را تمام کند.مانند(15-17). مسابقاتی که بازی ها 2از3انجام            می شود سقف امتیازات در کلیه گیم ها 25است و در ست نتیجه در عدد13 زمین ها تعویض می شود.


http://s3.picofile.com/file/7456601070/375_216.gif

روش امتیاز گیری

امتیازات به صورت رالی «پینگ پنگی»خواهد بود بدینه صورت که هر سرویس که زده شودیک امتیاز را در پی خواهد داشت که می تواند این امتیاز برای زنندهی سرویس یا حریف باشد.چنانچه امتیاز برای حریف باشد سرویس هم به او تعلق می گیرد.

کارت های جریمه

زرد تاخیر-زرد انفرادی-قرمز انفرادی

جریمه زرد تاخیر تیمی است واعتبار آن تا پایان مسابقه باقی خواهد ماند.

کارت زرد انفرادی است و به بازیکن یا مربی و همراهان تیم که از نظر رفتاری و انضباطی مرتکب خطا شده اند تعلق می گیرد و به این دلیل انفرادی است که تمام افراد تیم اگر از همان نوع خطا انجام دهند جداگانه کارت زرد می گیرند و جریمه می شوند.

 

اعمالی که مشمول کارت زرد تاخیر می شوند:

-تاخیر در شروع بازی

-آماده نبودن بازیکن تعویض شونده کنار میز منشی

-درخواست تایم استراحت اضافی

-هر گونه عملی که شروع مجدد بازی را به تاخیر اندازد.

کارت قرمز

کارت اخراج از بازی می باشد.اگر برای یک گیم اخراج شود کارت قرمز توسط داور اول مسابقه به بازیکن خاطی نشان داده می شود. اگر برای تمام مسابقه اخراج شود کارت زرد و قرمز همزمان در یک دست توسط داور اول مسابقه به بازیکن خاطی نشان داده خواهد شد.

بازیکن یا مربی همراه که کارت قرمز به او تعلق گرفته باید نیمکت ذخیره ها را ترک کند و حق نشستن روی نیمکت را ندارد.

یک صندلی  و یا نیمکت جداگانه در نظر گرفته می شود.

اعمالی که مشمول کارت زرد می شوند:

1ـ اعتراض به رأی داوران.

2ـ حرکت ناشایست نسبت به داوران، تماشاگران ، بازیکنان تیم خودی و حریف.

اعمالی که مشمول دریافت کارت قرمز (اخراج) می شوند (اگر شدید باشد بدون در نظر گرفتن ترتیب کارت زرد و قرمز از تمام بازی اخراج می شود.

1ـ توهین ، پرخاشگری و بی حرمتی ( چنان که با ضرب شتم باشد پس از اخراج از کل مسابقه محرومیت های بیشتری که با تصویب کمیته فنی انضباطی خواهد بود اجرا می شود) .

جریمه کارت ها

کارتهای زرد تأخیر و زرد انفرادی با از دست دادن رالی (امتیاز سرویس) جریمه می شود کارت های قرمز اخراج هیچگونه جریمه دیگری برای تیم در نظر گرفته نخواهد شد.

قوانین جدید

1ـ برخورد توپ در هنگام سرویس به تور خطا نخواهد بود (قانون نیز حذف شده است)

2ـ برخورد توپ با هر قسمت بدن در جریان بازی مجاز می باشد ( پا، سر ، دست و ...)

3ـ تمام عرض زمین (9 متر) منطقه سرویس محسوب شده و زننده سرویس مجاز است از هر قسمت آن سرویس را انجام دهد.

4ـ مهلت زدن سرویس 8 ثانیه است که در این مدت سرویس زننده می تواند توپ را نگه دارد و یا دربیل یا روی زمین بچرخاند و در عرض 9 متر حرکت کند.

5ـ قصد به سرویس ممنوع است: بدین صورت که پس از سوت داور اول جهت شروع بازی چنانچه سرویس زننده به غیر از اعمالی که در بند 4 توضیح داده شده است خطا محسوب می شود مثلاً اینکه توپ را بالا اندازد و رها کند یا توپ را بالا انداخته و بگیرد.

6ـ عمل سرویس بایستی با یک دست انجام شود (با پا یا سر و ... خطا خواهد بود)

7ـ عبور توپ در جریان بازی از میله های تور:

اگر در جریان بازی ضربه توپ اول از پشت انتها و  میله عبور کرده و وارد فضای زمین مقابل شود یکی از بازیکنان می تواند توپ را از همان فضای روی تور به زمین حریف ارسال نماید (ضربه سوم)

8ـ مربی می تواند تا کنار خط طولی زمین (منطقه عقب زمین) در هنگام مسابقه و بازی جلو آمده و بازیکنان را راهنمایی نماید.

9ـ چنانچه تیمی از بازیکنان لیبرو (آزاد) استفاده می کند بایستی قبل از شروع مسابقه نام و شماره او را جهت ثبت در برگه ی امتیازات اعلام و شماره ی او را در اولین برگ ارنج که مربوط به ست اول است درج نماید ، در غیر اینصورت حق استفاده از بازیکن لیبرو را ندارد.

لیبرو بازیکن دفاعی آخر

هر تیم مجاز است یک بازیکن آزاد که رنگ لباسش متفاوت با دیگر بازیکنان است بعنوان عضو تیم استفاده نماید.(اختیاری است و تیم می تواند لیبرو نداشته باشد)

قوانین بازی مربوط به لیبرو:

لیبرو در زمان پس از سوت داور که بازی از جریان افتاد می تواند با یکی از بازیکنان منطقه عقب زمین (مناطق1ـ5ـ6) تعویض نماید. این تعویض ها محدودیت ندارد و ثبت هم نمی شود و به طور مداوم می توان تعویض شود.

محدودیت بازیکنان لیبرو:

1ـ حق زدن سرویس را ندارد.

2ـ حق زدن آبشار یا دفاع را ندارد.

3ـ اگر در منطقه حمله(جلو) زمین با پنجه پاس دهد این توپ را که ارتفاع آن بالا تر از تور می باشد نمی توان به صورت آبشار و یا جا انداخت (بایستی ارتفاع توپ از سطح بالای تور کم شود سپس عمل انجام شود ) اگر با ساعد پاس دهد اشکالی ندارد.

4ـ در جریان چرخش تیم لیبرو نمی تواند به مناطق جلو بیاید زمانی که به منطقه 4 رسید باید با همان بازیکنی که تعویض شده عوض شود.

5ـ لیبرو نمی تواند کاپیتان زمین یا تیم باشد.

6ـ مکان تعویض لیبرو منطقه عقب زمین می باشد.

7ـ اگر همزمان با سوت داور و یا بعد از سوت عمل تعویض را انجام دهد با تعویض موافقت نشده و تیم مشمول کارت زرد جریمه تأخیر می شود. بقیه قوانین مانند دفاع ، حمله ، جایگیری ، تماس با تور ، عبور از تور ، تماس توپ ، تعداد بازیکن ، ضربه به توپ ، تایم استراحت ، تعویض های قانونی و استثنایی ، ارتفاع تور ، داوران ، اندازه های زمین به قوت خود باقی است و تغییری نکرده است. 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۰/۲۱
saeed barzigar

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی